Tine tøffere mot trege varer

Annonse

- Samtidig som vi fyller på med nylanseringer og produktutvikling, må vi være flinkere til å ta ut det som handelen kaller hyllevarmere, produkter som ikke selger så godt, sier konsernsjef Hanne Refsholt i Tine til Handelsbladet FK.

Det er nye toner fra et konsern som har kjempet om hylleplassen i butikken for alle produktene. Nå blir det mer av en vinn eller forsvinn-strategi. Hanne Refsholt vil ikke være konkret om hvilke produkter som er i hyllevarmerklassen.

- Nei, men vi må bli tøffere når det gjelder produkter som ikke selger. Det vil skjerpe hele organisasjonen, enten man driver med produktutvikling eller arbeider ute i butikkene, sier Refsholt.

VEKST OG FALL

Melk og ost bidro i 2006 med 46 prosent av inntektene i Tine, selv om begge har en markert nedgang i butikksalget på grunn av økt konkurranse. På hvitost kommer konkurransen både fra Synnøve Finden og handelens egne merker. Det merkes godt både i regnskapene og produksjonen, selv om noen av kjedene bruker Tine som produsent. Det er én av grunnene til at Tine intensiverer arbeidet med å finne nye salgssterke produkter basert på melk.

Samtidig øker salget innenfor viktige nisjemarkeder som yoghurt og juice. Datterselskapet Fellesjuice økte i fjor salget med 17,1 prosent til 774 millioner kroner, med nylanseringer og produktutvikling som drahjelp. Det samme skjer innenfor andre produktområder og selskaper i konsernet. Det tar konsernsjef Hanne Refsholt som et bevis på at strategien om forbrukerrettet innovasjon på mat og drikke har lykkes.

FELLES TEAM

Som et ledd i utviklingsarbeidet har Tine satt sammen egne tverrfaglige team. Disse består av folk fra Tine og datterselskaper som Fellesjuice, Fjordland og Diplom-Is, som gir synspunkter på produkter og utviklingsmuligheter. Folk fra forskning og utvikling (der Tine har nesten 100 ansatte) skal sammen med folk fra salg og marked tenke nyheter og produktutvikling. Innspill fra butikker og kjøpmenn vil også bli trukket mer inn i arbeidet.

- Vi har ikke vært så flink til å jobbe med produktutvikling på tvers av bedrifter og faggrenser. Det gjør vi noe med, og vi kan allerede se de første resultatene, sier konsernsjef Hanne Refsholt til Handelsbladet FK.

KUTT OG VEKST

Med 47 meierianlegg er kostnadskutt og effektivisering av driften en viktig del av arbeidet med å øke konkurransekraften. I mars legger en arbeidsgruppe frem et nytt strukturforslag for osteproduksjon. Det blir færre og større anlegg i fremtiden både for melk og ost. Samtidig skal det investeres i nye anlegg. Ledelsen bruker ordet «betydelig» om investeringene fremover.

Samtidig med at driften effektiviseres skal farten være høy på produktutvikling. Konsernsjef Hanne Refsholt sier at hennes prioriteringer er farget av at hun har bakgrunn fra produktsiden.

- Er du selv glad i mat og nyheter?

- Ja, men jeg er nok bedre til å nyte enn til å lage. Jeg pleier å ta noen handlerunder på lørdager på forskjellige butikker for å se hvordan våre produkter og andre har det. Og for å få inspirasjon.