Ikke så juicy

Annonse

Av Lena S. Heckendorn og Are Knudsen

Salget av juice, nektar og lemonade gikk i fjor tilbake i både volum (-3,5 prosent) og verdi (-5,1 prosent). Totalt endte salget på 2,1 milliarder kroner, hvorav juice står for 1,7 milliarder. Juicesalget falt med 4 prosent, mens nektar og fruktdrikk begge gikk tilbake 19 prosent. De eneste undersegmentene som hadde vekst i fjor var smoothie (+18,8 prosent) og eplemost (+25,9 prosent).

– Vi vet at det etter finanskrisen, som startet høsten 2008, var en del forbrukere som valgte vann fra springen i flere drikkesituasjoner. Vi ser nå at vann fra springen har etablert seg som et godt drikkealternativ i forhold til annen betalt drikke. De som drikker juice daglig velger i noen flere tilfeller annen drikke, sier markedsdirektør Jens Skarvang i Fellesjuice til Handelsbladet FK. 

Leder an

Tine-selskapet Fellesjuice er markedsleder med 31,7 prosent andel i kategorien. På de neste plassene følger emv, fra Norgesgruppen, Coop og Rema 1000.

– Dere har mistet andeler i kategorien. Hva er bakgrunnen?

– Vi forholder oss til juicemarkedet, og ser vi på vår verdiandel der, som er på 37 prosent, så er den uendret de siste 52 ukene. Tar vi derimot høsten 2010 for seg, har Sunniva hatt en god salgsutvikling og tatt tilbake andeler. Nå i januar ligger Sunniva 10 prosent over fjoråret, sier Skarvang.

Størst i Sunniva-familien er appel-sinjuicen, men den får stadig mer konkurranse, og fikk en nedgang i salget i fjor. – Det er jo en kake som skal fordeles, og det er i dette segmentet konkurransen er tøffest. For oss blir det viktig å jobbe med merket og få Sunniva enda bedre kjent. Vi satser på sesongprodukter, nye emballasjeløsninger og spennende kampanjer, sier Skarvang.

– Dere får sterk konkurranse fra emv?

– Ja, på dagligvare er emv en skikkelig konkurrent som vi må forholde oss til. Men det er et marked for begge, så da må vi være flinke nok til å ha spennende varianter så forbrukeren velger merkevarer i minst like stor grad som emv.

Stabilt Røra-salg

Adm. direktør Olav Gjeset i Røra Fabrikker, Coops hoffleverandør av juice, kjenner seg ikke helt igjen i Nielsen-tallene. – Vi har ikke opplevd en merkbar volumnedgang, så jeg synes det er vanskelig å mene noe om hvorfor totalmarkedet har gått ned. Så vidt jeg vet er det ingen andre drikkevarekategorier som har økt tilsvarende, så folk må drikke mer springvann, sier Gjeset til Handelsbladet FK.

– Når det gjelder verdinedgangen, så skyldes den utviklingen i råvareprisene. Jeg vil tro at prisene fortsetter å stige i år, og at man snart vil se det ute i butikkene, også.

– Hva tror du om 2011 for Røras del?

– Det vil bli litt tøffere etter hvert som råvareprisene stiger. Det blir rett og slett litt vanskeligere inntjeningsmessig i forhold hvordan det har vært de siste årene, spår Olav Gjeset.