Annonse

Økte grenser for kyllingproduksjon er fastsatt

Endringene innebærer at grensen for konsesjonsfri produksjon av slaktekyllingproduksjon økes fra inntil 140 000 til 280 000 omsatte og slaktede kyllinger per år og for kalkunproduksjon fra inntil 30 000 til 60 000 omsatte og slaktede kalkuner per år.

- Jeg vil legge til rette for at den enkelte bonde i større grad får innrette seg slik hun/han ønsker og mener er det rette for seg, sier landbruks-og matminister Sylvi Listhaug i en pressemelding.

- Mange som driver i kyllingbransjen er i praksis underlagt en slags form for tvungen deltid ved at de blir pålagt å drive i mindre omfang enn det de har muligheter for og er interessert i. Med de endringene som nå er fastsatt, vil flere på sikt få mulighet til å skape seg en full arbeidsplass på garden, sier landbruks-og matminister Sylvi Listhaug.

Annonse
Annonse