Annonse

Netthandel for nesten 70 milliarder

Tallene er hentet fra Virkes Ehandelsbarometer, som er Norges mest omfattende forbrukerundersøkelse knyttet til nordmenns netthandelsvaner. 

Netthandel er ikke lenger bare for de yngste forbrukerne. Alle aldersgrupper handler nå på nett, men det er relativt store forskjeller på hva de handler. Mens de yngre handler mer varer, handler de over 60 år mest reiser og tjenester. 

– Nordmenn har blitt trygge netthandlere. Mens det før var de yngre forbrukerne som foretrakk nettet, ser vi nå en spredning på alle aldersgrupper, sier fagsjef Johanne Kjuus i Virke Handel i en pressemelding. 

Menn mellom 30-39 år handler mest på nett i kroner og øre, med et snitt på 16 800 kroner, mens kvinner over 60 år handlet minst på nett, med et snitt på 4 200 kroner. I gjennomsnitt så handlet hver nordmann på nett 16 ganger i 2014, der 10 av kjøpene var varekjøp. 

Nordmenn er også blant de som gjør flest kjøp fra utenlandske nettbutikker i Europa. 30 prosent av det vi netthandler for, kjøpes i utenlandske nettbutikker. Annethvert kjøp i disse butikkene hadde en verdi på under 200 kroner, som var grensen for momsfri handel i fjor.   

– Vi ser at netthandelen fortsatt er i vekst, og har de senere årene hatt en veksttakt som er fire til fem ganger så høy som i den fysiske detaljhandelen. Veksttakten i år er ventet å bli om lag 15 prosent, avslutter Kjuus.

 
Annonse
Annonse