Vil ha tiltak mot grensehandel

Publisert: 10. mars 2015 kl 08.43
Oppdatert: 22. april 2015 kl 12.32

Som du leste i Handelsbladet i går, øker grensehandelen. Ferske SSB-tall viser at nordmenn handlet for 14 milliarder kroner på dagsturer i utlandet i 201, en økning på 600 millioner, eller 4 prosent, sammenlignet med 2013. Adm. direktør Ingvill Størksen i Virke dagligvare er ikke glad for utviklingen.

– Den lave norske kronekursen ser ut til å ha lagt en liten demper på kjøpelysten i siste kvartal av 2014. Når kronekursen er lav, er det mindre å hente ved å handle i Sverige. Vinningen ved harryhandel går fort opp i spinningen når man regner inn tidsbruk og utgifter til drivstoff.  Likevel ser vi en klar økning på grensehandelen i 2014, sammenlignet med 2013. Dette går ut over norske arbeidsplasser, sier Størksen i en pressemelding.

Det totale tapet av norske arbeidsplasser som følge av grensehandel, anslås av Virke til i underkant av 10 000. 25 prosent av disse er i primærnæringen. De øvrige arbeidsplassene er knyttet særlig til dagligvarehandelen, men også nærings- og nytelsesmiddelindustrien. I 2011 ble det beregnet at staten tapte anslagsvis 2,4 milliarder i reduserte inntekter som følge av grensehandelen. 
– Grensehandelen har økt siden den gang, og følgelig også statens inntektstap. Grensehandel går ikke bare ut over norske arbeidsplasser og statens inntekter, men det skader også miljøet.
– Folk reiser lenger enn de ville gjort dersom de handlet varene sine i Norge. Klimagassutslippene forsterkes av at antall reiser øker, sier Størksen. 
– Regjeringen må ta grensehandelen på alvor, av hensyn til både norske arbeidsplasser, statens inntekter og klimaet, fortsetter Størksen.
– I de kommende budsjettforhandlingene har regjeringen en gyllen anledning til å bremse grensehandelen, ved å fjerne særavgifter på lokkevarer som drikkevare. I tillegg ble avgiften opprinnelig innført som en miljøavgift, men bransjen har for lengst løst miljøproblemene som var knyttet til denne emballasjen. Nå fremstår det som et straffegebyr for en bransje som for lengst har gjort de miljøforberedelsene de fikk beskjed om, sier direktøren. 
– Høyre, Venstre og KRF har i tidligere budsjettforlik vedtatt å fjerne denne avgiften. Det er på tide de holder ord. Det vil bremse grensehandelen betydelig, til gavn for både klimaet og norske arbeidsplasser, avslutter Størksen.
Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – Dagligvarejobb