idun_ketchup.jpg

Foto: Orkla

Fortsatt norsk ketsjupproduksjon

Annonse

29. mars fattet styret i Orkla Foods Norge en intensjonsbeslutning om å flytte produksjonen av alle Idun-produkter og samtidig gjøre interne endringer i produksjonsstrukturen i Rygge. Planen var et ledd i arbeidet med å forenkle Orklas fabrikkstruktur. 

– Etter en intensjonsbeslutning har vi mulighet til å involvere langt flere i arbeidet med å kvalitetssikre hvert enkelt forhold som er viktig før vi fatter en endelig beslutning. Når resultatet fra dette arbeidet nå foreligger, har styret ut fra en totalvurdering vedtatt å ikke gå videre med planene om restrukturering av Rygge-fabrikkene, sier styreleder Atle Vidar Nagel-Johansen i Orkla Foods Norge i en pressemelding.

– Dette er strålende nyheter, vi er så glade for at Orkla har ombestemt seg og fortsatt satser på den norske merkevaren, sier NNN-leder Jan-Egil Pedersen etter å ha fått beskjeden om at ketsjupproduksjonen på Rygge er reddet.

Les mer om denne saken i neste ukes papiravis.