erna_solberg_tore_meek_ntb_scanpix.jpg

Statsminister Erna Solberg (H) fikk mandag et løfte om drahjelp til å nå FNs nye bærekraftmål fra en rekke sentrale næringslivsledere som var samlet i Oslo. Foto: Tore Meek, NTB scanpix

Næringslivstopper lover Solberg grønn satsing

Annonse

Oslo (NTB): Solberg mottok løftet siden hun er en av lederne for en pådrivergruppe som skal jobbe for at FNs 17 nye bærekraftmål blir nådd. Det overordnede målet er å avskaffe ekstrem fattigdom på en måte som er forenlig med miljø- og klimahensyn.

– Næringslivets bidrag er avgjørende for at vi skal nå FNs nye bærekraftmål. Dersom vi skal avskaffe fattigdommen og samtidig sikre klimaet, må offentlig og privat sektor jobbe sammen, sa Solberg på konferansen Business for Peace i Oslo mandag.

Hun viste til at privat sektor står for 60 prosent av verdens brutto nasjonalprodukt og 90 prosent av jobbskapingen på verdensbasis.

Næringslivsledere i selskaper som til sammen sysselsetter over 1,5 millioner mennesker og har en omsetning på nesten 4.500 milliarder kroner, deltar på konferansen mandag og tirsdag.

Også i arbeidet med å følge opp Parisavtalen for å begrense global oppvarming har næringslivet en nøkkelrolle. (©NTB)