100 millioner i bedret resultat

Annonse

Resultatet før skatt endte på 461 millioner, en bedring på 102 millioner fra 2015.