kristin_halvorsen_foto_lise_aserud_ntb_scanpix.jpg

Forslaget viderefører myndighetenes mulighet til å gripe inn ved behov, sier Bioteknologirådets leder Kristin Halvorsen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Åpner for genmodifisert mat

Annonse

NTB: Rådets flertall anbefaler en nivådeling i genteknologiloven slik at enkelte typer GMO-er utløser en meldeplikt i stedet for krav om en full godkjenningsprosess.