Eiendomsskatt på maskiner kan bli borte

Annonse
(NTB): Endringen innebærer at produksjonsutstyr og -installasjoner ikke lenger skal regnes med i grunnlaget for å beregne eiendomsskatt.