mattilsynet_kalv.jpg

Ku og kalv sammen i en ren og lun kalvingsbinge. Foto: Mattilsynet

God kalvevelferd i norske fjøs

Annonse

I 2016 gjennomførte Mattilsynet et stort tilsynsprosjekt i 912 tilfeldig utvalgte besetninger over hele landet, og rapporten ble publisert i dag.

Mattilsynets inspektører førte tilsyn med 10 sjekkpunkter som har stor betydning for kalvenes velferd. Blant annet ble oppstalling, tildeling av råmelk, fôr og vann, tilsyn og stell undersøkt.

I nesten to tredeler av dyreholdene var det ingen regelbrudd.

– Selv om en av tre dyreholdere ikke overholdt alle kravene, fant Mattilsynet få alvorlige brudd på regelverket. De vanligste regelbruddene gjaldt kalvens liggeplass og tilgang på drikkevann, sier Torunn Knævelsrud, leder av seksjon dyrevelferd i Mattilsynet i en pressemelding.

Mattilsynet fant at i 8 prosent av besetningene hadde ikke alle kalvene tilgang til nok drikkevann. 

– Nok råmelk, nok fôr av god nok kvalitet og tilgang til rent drikkevann er helt grunnleggende for kalvens helse og velferd. Dersom kalvene ikke får det fôret og vannet de trenger, kan det være alvorlige brudd på regelverket, sier Torunn Knævelsrud.

I 31 prosent av besetningene hadde ikke alle kalvene en lun, myk og varm liggeplass. I noen dyrehold var det for dårlig renhold, slik at kalvene ble våte og skitne. I enkelte besetninger var liggearealet i fellesbingene for lite til at alle kalvene kunne ligge samtidig. I noen få besetninger var kalvene bundet eller hadde for liten plass. Det er viktig for kalvens trivsel å kunne bevege seg naturlig, utføre kroppspleie, og legge og reise seg normalt. Normal aktivitet har også betydning for utvikling av kalvens skjelett og muskulatur.

I to besetninger var regelbruddet som gjaldt oppbinding av kalv så alvorlig at Mattilsynet ga bonden et overtredelsesgebyr.