hyse.png

Prosjektet med levendelagring før slakting startet i fjor. Bakgrunnen er at fiskeindustrien ofte har store tap på hysefangster. Foto: Torbjørn Tobiassen, Nofima

Hysekvaliteten bedre med levendelagring

Annonse

Forsøk med levendelagring av hyse viser særdeles lovende resultater. Hyse er en god matfisk, men vanskelig å håndtere.