helge_mobrathen_inspektor_og_seniorradgiver_i_gront_punkt_norge_til_hoyre_kvalitetssjef_petter_aaby_vebenstad_foto_johnny_syversen.jpg

– Det er ikke noe mål i seg selv å få inn mest mulig plast hvis denne er skitten – målet er å få til en størst mulig ren plast for materialgjenvinning, sier Helge Mobråthen, inspektør og seniorrådgiver i Grønt Punkt Norge. Til høyre kvalitetssjef Petter Aaby Vebenstad. Foto: Johnny Syversen

Kaster mesteparten av plasten i søpla

Annonse
Årlig forbrukes det nærmere 100.000 tonn plastemballasje i norske husholdninger.