Kontaktløse kort kommer for fullt

Annonse

Kontaktløse Bank Axept-kort rulles nå ut i stort tempo av landets banker. Det forventes at en million slike kort vil være i markedet innen utgangen av året, og mer enn tre millioner kort innen utgangen av 2018. Kontaktløse Bank Axept-kort vil dermed ta en stadig større andel av antallet betalingstransaksjoner i tiden fremover.

– I dag er 75 prosent av alle betalingsterminaler teknisk klargjort for å kunne håndtere kontaktløse betalinger, og vi regner med at alle terminalene er klargjort for dette i løpet av året. Da er det bare opp til varehandelen selv å bestemme når de skal aktivere for kontaktløs betaling i sine terminaler. Foreløpig er det bare 22 prosent av de terminalene som er klargjort som har aktivert kontaktløs betalingsfunksjonalitet. Mange kjeder og butikker har foreløpig ikke aktivert denne løsningen, i påvente av at kontaktløse Bank Axept-kort skal komme for fullt i markedet, sier Vegar Heir, kommersiell direktør i Bank Axept i en pressemelding.

Kontaktløs betaling med mobil

Betaling med mobil er også i ferd med å bli en realitet. Banker, mobilprodusenter og helt nye fintechaktører utvikler og leverer mobile lommebøker i mange markeder allerede.  Bank Axept har utviklet en egen tjeneste for dette, slik at banker kan utstede mobile Bank Axept-kort i mobile lommebøker. 
Neste steg for Bank Axept blir derfor å rulle ut kontaktløse betalingsløsninger for mobil, betalinger gjennom Vipps og Mobile Pay, annen mobilbetaling og etter hvert også nettbetalingsløsninger. Bank Axept regner med å starte utrullingen av betalingsløsninger for mobil innen utgangen av året.

– Bank Axepts mål er å sikre at butikkene har forutsigbare og konkurransedyktige betingelser som bygger på nasjonale løsninger også for fremtidens betalingstjenester, sier Vegar Heir.