62564b95-c5f6-4024-aa90-9fdc54d0d128.jpg

Direktør for Virke dagligvare, Ingvill Størksen.

Overraskende sterk nedgang i matprisene

Annonse

 I løpet av de siste tolv månedene har matprisene sunket med 1,7 prosent, mens konsumprisindeksen generelt har økt med 1,3 prosent.