Spor av kjemiske stridsmidler i fisk i Sverige

Annonse

– Det er rett nok snakk om svært lave nivåer, men dette er stoffer som selvsagt ikke skal finnes i fisk og skalldyr, sierChrister Larsson ved Havs- och vattenmyndigheten i Sverige