Tilbakekaller Imsdal med smak

Annonse

– Dette kan i ytterste konsekvens påføre forbrukerne ubehag og gi negative helseeffekter, opplyser kvalitetssjef Olaug Flakne i Ringnes i en pressemelding.