Tilbakekaller smårettskinke- og bacon

Annonse

 Det skjer etter at det er påvist listeria i miljøprøver i produksjonslokalene. Det er ikke påvist listeria i selve produktene.