Verdens første batteripantemaskin i Norge

Annonse

Av et årlig forbruk på 2000 tonn husholdningsbatterier i Norge er det en stor andel som ikke samles inn som spesialavfall.