grensehandel.jpg

Fra fjerde kvartal i fjor til og med tredje kvartal i år brukte nordmenn 15,8 milliarder kroner på grensehandel. Det er en økning på 3 milliarder.

Virke: Grensehandelen koster nær 12.000 arbeidsplasser

Annonse

En fersk analyse utarbeidet av Menon Economics viser at dette koster nær 12.000 arbeidsplasser, og 7,8 milliarder i tapt verdiskapning.