24 nordiske løsninger for å endre matforbruket

Annonse

Skolemat, matsvinn og klimasmart mat er tre av de 24 eksemplene på innovative matpolitiske initiativer som presenteres i den nye