Etablerer nytt emballasjeforum

Annonse

Sentrale emballasjeaktører vil utvikle løsninger tilpasset norske forhold – og samtidig innfrir EUs krav.