Mattilsynet med ny veileder om ernærings- og helsepåstander i næringsmidler

Annonse

Hva som er lovlig merking og markedsføring av næringsmidler er et vanskelig tema.