Millionstraff for fiske av snøkrabbe ved Svalbard

Annonse

NTB-Alexander Vestrum: Et latvisk rederi og en skipper er dømt til inndragning av 1 million kroner for fiske av snøkrabbe i Svalbardsonen. Dommen slår fast at krabben er en bunnart.