Ny Rema i Svarstad

Annonse

Rett etter nyttår i 2015 la Coop Prix ned driften. Siden da har Spar-butikken i sentrum vært det enestedagligvaretilbudet i Svarstad, et tettsted nord i Larvik kommune