magnus_gabrielsen_stort3.jpg

– Formålet med kontrollen er å søke å bekrefte eller avkrefte mistanke om mulig overtredelse av konkurranselovens forbud mot konkurransebegrensende samarbeid, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet. Foto: Marit Hommedal

Razzia hos dagligvarekjedene

Annonse

Konkurransetilsynet går ut med denne informasjonen nå, etter at selskapene, Norgesgruppen, Coop Norge og Rema 1000, selv har bekreftet kontrollen.

Bevissikringen foretas i markedet for salg av dagligvarer gjennom dagligvarebutikker i Norge. Bakgrunnen for den uanmeldte kontrollen er at Konkurransetilsynet undersøker et mulig brudd på konkurranseloven § 10.

– Formålet med den uanmeldte kontrollen er å bekrefte eller avkrefte mistanke om ulovlig samarbeid i form av utveksling av strategisk informasjon mellom kjedene i dagligvaremarkedet, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i en pressemelding.

Kontrollen ble i forkant godkjent av tingretten og Konkurransetilsynet beslaglegger relevant materiale.

– Når bevissikringen er ferdig vil Konkurransetilsynet gjennomgå og analysere beslag fra kontrollen, sier Gabrielsen.

Konkurransetilsynet har ikke anledning til å gå mer konkret inn i denne aktuelle saken, heter det i pressemeldingen.

Overfor Aftenposten bekrefter samtlige tre kjeder at de har fått uanmeldt besøk, og understreker at de samarbeider fullt ut med Konkurransetilsynet og gir dem alle data de ber om.