Søndagsstengte butikker i Polen

Annonse
(NTB-AP): En ny lov har trådt i kraft i Polen, der det nå gjeninnføres søndagsstengte butikker og kjøpesentre. 

Mange polske butikker og kjøpesentre har holdt å