Svakere salgsutvikling for Tine i 2017

Annonse

Tines driftsresultat for 2017 ble på 1 537 millioner kroner – 179 millioner kroner svakere enn i 2016.