plastpose_gront_punkt.jpg

En undersøkelsen fra Kantar TNS kan tyde på at folks engasjement ikke stikker så dypt når det kommer til stykket. Foto: Fartein Rudjord

– Uvitenhet styrer plastengasjementet

Annonse

Nordmenn vil gjerne redusere egen bruk av plast, men mangler kunnskap og er ikke villige til å gjøre store tiltak. En fersk undersøkelse viser at folk stort sett bare vi