Vil skjerpe straffen for matfusk

Annonse

Forslaget innebærer at straffen for alvorlige lovbrudd på områdene dagligvarer, fôr og animalske biprodukter heves fra bøter til inntil to års fengsel, skriver Fri Köpenskap.