img_0649.jpg

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) la fram handlingsplaner for alternative drivstoff og fossilfri kollektivtrafikk.

– Bensinstasjoner må klare å bli energistasjoner

Annonse

Regjeringen vil legge til rette for rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet, for å holde tritt med økningen i elektriske kjøretøy. 

– Vi har lagt fram to handlingsplaner, en om fossilfri kollektivtrafikk innen 2025 og en handlingsplan for alternativt drivstoff. Det handler om at vi må finne nullutslippsløsninger som er kommersielt attraktive, lønnsomme, og som gjør at vi får ned våre klimagassutslipp fra transportsektoren fram til 2030, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). 

Omstillingsbehov

Regjeringen har ambisjon om å kutte i klimagassutslippene fra transportsektoren med 50 prosent innen 2030. Diesel og bensin skal erstattes av batterier, hydrogen og biogass, og regjeringens mål er at anlegg for lading og fylling skal gjøres lett tilgjengelig i hele Norge.

– Stadig flere i privatbilmarkedet velger å kjøre nullutslippsløsninger, og etter hvert får vi også over kollektivtransporten og tungbilene. Da kommer vi til å se at bensinstasjonene har et omstillingsbehov til å finne andre markeder. Dette er jeg helt sikker på at de klarer, og Shell Mortensrud er et godt eksempel på det. Jeg tror vi kommer til å se flere av disse elbilstasjonene, sier samferdselsministeren. 

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) mener dagens bensinstasjoner kan være med på å drive fram utviklingen. 

– For oss er bensinstasjonene viktige å ha med som samarbeidspartnere. De må klare å bli energistasjoner, og de må være med på utviklingen som er nå. Det blir stadig flere elektriske biler, og etter hvert også biler på hydrogen og biogass. 

Virke bekymret

Leder for Virke KBS, Iman Winkelman, er tilfreds med at regjeringen gjør et tydelig poeng av at utbyggingen av infrastruktur for alternativt drivstoff skal være markedsdrevet.

– Samtidig er det viktig at myndighetene legger til rette for at det skal være lønnsomt både å investere og drive tilbud som retter seg mot alternativer til tradisjonelt drivstoff. Vurdert i sammenheng med dette, er vi bekymret for at regjeringens plan ikke er konkret nok når det gjelder tiltak som gjør det mulig med eksempelvis lønnsomme ladetilbud langs vei.

– På dette området hadde vi forventet større offensivitet fra regjeringen, både med hensyn til å gjøre noe med anleggsbidraget som nettselskapene skal ha betalt for, og sørge for tilstrekkelig energiforsyning til ladestasjoner der dette ikke finnes fra før, sier Winkelman.

– Lettere å etablere ladestasjoner på bensinstasjoner

Han er likevel fornøyd med at regjeringen har lyttet til innspillene fra Virke KBS i forbindelse med utarbeiding av planen på flere områder. Regjeringen går i planen eksempelvis inn for å sørge for at arealpolitikken samordnes bedre med utbygging av infrastruktur.

– Dette kan bety at det blir lettere å etablere ladestasjoner på bensinstasjoner der man i dag ofte opplever utfordringer med hensyn til å bli gitt lokal adgang til å plassere ladetilbudet der det er mest hensiktsmessig. 

Winkelman er skuffet over at regjeringen har unnlatt å følge opp foreningens innspill om å etablere en «fast-track løsning» for raskere og smidigere plan- og søknadsprosesser i forbindelse med etablering av nye ladestasjoner. Her kunne regjeringen gjort mer gjennom å sende en tydelig melding til kommunene om at søknader om etablering av ladetilbud i regi av bensinstasjonsnæringen bør hurtigbehandles, mener Winkelman.

– Vår næring er viktig for at myndighetene skal nå ambisjonene om reduserte utslipp fra veitrafikk. Dette skal vi minne myndighetene på, gjennom å fortsette arbeidet med å fortelle dem hvordan man kan lykkes med en vellykket omstilling av bransjen fra bensinstasjoner til energistasjoner. Planen i dag bekrefter at mange av våre budskap er forstått, men at arbeidet med å ivareta bransjens rammebetingelser må fortsette med uforminsket styrke i årene som kommer, sier Winkelman.