ntb_kjeks.jpg

AP Photo/Larry Crowe

Forbrukerrådet: Kreftfremkallende stoff i kjeks

Annonse

NTB: Flere kjekstyper som selges i Norge, har høye verdier av akrylamid som kan øke kreftfaren, ifølge Forbrukerrådet. Flere av kjekstypene er rettet mot barn.