Annonse
– Hensikten med bevissikringen er å få bekreftet eller avkreftet mistanke om brudd på konkurranseloven, sier avdelingsdirektør Beate Milford Berrefjord i Konkurransetilsynet.

Fremskynder rapport om innkjøpsbetingelser

Bakgrunnen for bevissikringen er blant annet funn Konkurransetilsynet har gjort i forbindelse med kartlegging av innkjøpsbetingelser i dagligvaremarkedet

Resultatene av kartleggingen skulle etter planen offentliggjøres 20. november, men på grunn av oppmerksomheten bevissikringen nå har fått, vil Konkurransetilsynet i stedet ha pressekonferanse i morgen klokken 11, der resultatene blir presentert. Pressekonferansen blir holdt i Konkurransetilsynets lokaler i Bergen.

Annonse
Annonse