limebutikk.jpg

Høyesteretts ankeutvalg har forkastet anken fra tolv av de 13 tiltalte i Lime-saken fra Oslo tingrett. Ankebehandlingen begynner i Borgarting lagmannsrett 3. september. Illustrasjonsfoto

Høyesterett forkastet anke i Lime-saken

Annonse
(NTB): Høyesteretts ankeutvalg har forkastet anken fra 12 av de 13 tiltalte i Lime-saken fra Oslo tingrett.