prm_okologisk_mat.jpg

Foto: Debio

Jordbruksoppgjøret 2019: Økologisk er svaret på landbrukets utfordringer

Annonse

Økologisk Norge mener det trengs en større satsning på økologisk i jordbruksoppgjøret.