Mattilsynet hastestengte del av Joker-butikk: Helsefare!

Annonse

Joker-butikken midt i Oslo lyktes ikke med bakingen da inspektørene fra Mattilsynet troppet opp.