Annonse
Matvareprisene i våre naboland følger hverandre – i tråd med internasjonale matpriser. Prisen på norske matvarer har imidlertid steget betraktelig høyere enn i resten av Norden. Illustrasjonsfoto: Erlend Aas, NTB scanpix

Norske matpriser øker mest i Norden

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tallene sammenligner produsentprisene på matvarer mellom årene 2005 og 2018. SSB mener det at Norge er utenfor EU trolig har bidratt til mindre påvirkning av opp- og nedgangstider internasjonalt.

– Importvernet på norske kjøtt- og meieriprodukter bidro sannsynligvis til den stabilt sterke veksten i de norske matvareprisene.

I perioden 2005 til 2016 steg norske matpriser gjennomsnittlig 4,4 prosent i året. I årene 2017 og 2018 bremset økningen seg noe - med henholdsvis 0,7 og 1,7 prosent. 

I følge Virke dagligvare var prisveksten til sluttbruker (KPI) i persioden fra 2005 til 2018 på 29 prosent.

− Prisveksten for mat og drikke var fra 2005 til 2018 gjennomsnittlig på 2 prosent årlig. Det er lavere enn den generelle prisveksten på varer og tjenester. Matvareprisene har altså vært med på å redusere den samlede prisveksten i Norge, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

Prisene mot forbrukerne har økt langt mindre enn prisene mot butikkene.

− Det betyr at detaljistleddet selv har tatt en stor del av kostnaden, og ikke flyttet den over på forbrukeren. Dette skyldes blant annet den sterke konkurransen i dagligvaremarkedet, sier Størksen.

 

Annonse
Annonse