Orkla kjøper leverandør av bakervarer

Annonse

Gjennom sitt heleide datterselskap Orkla Foods Danmark A/S har Orkla inngått en avtale om kjøp av 90 prosent av aksjene i Easyfood A/S, en dansk produsent av butikkstekte bakervarer til «out of hom