Annonse
Iman Winkelman mener de ulike bensinstasjonskjedene bør få logoen sin på avkjøringsskiltene langs veien.

Virke KBS ber Dale om bedre skilting

Virke KBS mener god skilting – som inkluderer de ulike kjedenes logo – er vesentlig for at KBS-næringen skal forbli bilistenes førstevalg i fremtiden.

– Per i dag medfører skiltregelverket at logo ikke kan fremvises på avkjøringsskiltene som Statens Vegvesen har ansvar for å sette opp. Dette er etter Virkes vurdering uheldig sett i forlengelsen av at forbrukerne i stadig økende grad har bestemte preferanser når det gjelder valg av kjede, sier Virke KBS-sjef Iman Winkelman til Dagligvarehandelen.

Bakgrunnen for dette er utbredelsen av lojalitetskort og kjedenes spesialisering på ulike forretningsområder, som lading, raske måltidsløsninger og gode sanitære forhold for yrkestransportnæringen. Virke KBS er opptatt av at regelverket om bedre skilting må komme på plass så raskt som mulig, og har nylig også sendt en direkte henvendelse til politisk ledelse i departementet om saken:

– Vår næring representerer et viktig servicetilbud langs vei som mange forbrukere har et bevisst forhold til. Det kan imidlertid være utfordrende å orientere seg om hvilke kjeder som driver de ulike stasjonene langs motorveiene ettersom avstanden mellom vei og stasjon har gått opp. I tillegg opplever flere av våre medlemmer betydelige utfordringer når det gjelder optimal plassering av prismast. I forlengelsen av dette utfordrer vi nå samferdselsministeren til å se på endringer som kan gjøre at våre medlemmer får en litt bedre hverdag gjennom tydeligere merking av avkjøringsskiltene, sier han.

– Man kan gjerne si at kravet om bedre skilting er en liten sak i den store sammenhengen. Samtidig er det nettopp gjennom bedre skilting vi legger til rette for at næringen forblir enda flere bilisters førstevalg i en tid der hele bransjen gjennomgår betydelige endringer i møte med det grønne skiftet, legger Winkelman til.

– Er det grunn til optimisme i denne saken?

– Vi er betingede optimister i møte med de muntlige tilbakemeldingene vi har fått på forslaget om å myke opp skiltregelverket. Også fra politisk ledelse i Samferdselsdepartementet er det forståelse for at dagens skiltregelverk på jevnlig basis bør vurderes, sier Iman Winkelman, som i neste omgang mener det gjelder å legge til rette for at også relevante fagetater forstår at bedre skilting kan ha positiv betydning når det gjelder trafikksikkerhet.

– Ved at bilistene tidligere får informasjon om hvilken kjede som driver den enkelte bensinstasjon, sørger vi for at flere kan foreta en kontrollert nedbremsning og svinge av fra motorvei i full forståelse for hvilken kjede de møter i forlengelsen av avkjøringsskiltet til bensinstasjon. I dag ser vi at enkelte stasjoner i liten grad er synlig før avkjøringsadgangen melder seg, og at dette resulterer i at mange bilister brått må foreta valget om å stoppe eller kjøre videre, poengterer han.

– Hvor raskt håper du dette kan skje?

– Prosesser på områder som dette tar tid, og vi forventer ikke at en regelendring finner sted over natten. Det mest realistiske er at man vurderer dette forslaget en gang i løpet av 2020. Dette må også sees i sammenheng med pågående omorganisering av Statens Vegvesen, med de utfordringer dette medfører for departementets dialog med vegvesenet om vårt forslag, understreker Virke KBS-sjefen.

 

 

Annonse
Annonse