Annonse
Lavest mulig: – Akrylamid er et kreftfremkallende stoff der innholdet bør være lavest mulig, sier seksjonssjef Marie Louise Wiborg i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet
Mattilsynet

– Ingen maksgrense for akrylamid

Det var torsdag sist uke Mattilsynet sendte ut pressemelding om for høyt akrylamidinnhold i chips. Av den vedlagte rapporten fremgår det at det er snakk om produkter fra Orkla-selskapet KiMs

– Vi er i dialog med produsenten der vi ser på deres tiltak for å redusere akrylamidnivået, sier seksjonssjef Marie Louise Wiborg ved Mattilsynets seksjon for fremmedstoffer og EØS.

Ingen grenseverdi

–  Hvor høye må akrylamidverdiene være før Mattilsynet ber om at produktene fjernes fra hyllene?

– Det er ikke satt grenseverdi for akrylamid. Dette er et stoff der innholdet bør være lavest mulig. Regelverket på akrylamid krever at virksomhetene skal ha på plass reduserende tiltak. Men det er i gang et arbeid i EU nå for å fastsette grenseverdier. I første omgang har EU prioritert å få på plass grenseverdier i barnemat og kjeks til spedbarn og små barn, da dette er sårbare grupper, sier seksjonssjefen.

Kreftfremkallende

–  Hvor stor helserisiko er knyttet til å spise potetchips med de akrylamidverdiene som er avdekket i dette tilfellet?

– Akrylamid regnes som et kreftfremkallende stoff, og vi finner det i varierende mengder i flere matvarer da det dannes naturlig i stivelesrike produkter. Det er vanskelig å si hva de konkrete produktene har å si for helserisikoen. EFSA har sagt at akrylamid i mat utgjør en økt risiko for utvikling av kreft. Det er derfor innholdet bør være lavest mulig, opplyser Marie Louise Wiborg.

FAKTA: Akrylamid
Akrylamid er et kjemisk stoff som dannes naturlig i matvarer under tilberedning ved temperaturer over 120 ºC, når man baker, steker eller griller. På grunnlag av dyreforsøk er akrylamid klassifisert som et sannsynlig kreftfremkallende stoff. I store mengder kan det dessuten skade nervesystemet og føre til redusert fruktbarhet. Statens Næringsmiddeltilsyns vitenskapskomité anslo i 2002 at omkring 40 krefttilfeller i Norge per år kan være forårsaket av akrylamid i mat og drikke. Dette er omkring én prosent av alle antatt kostholdsrelaterte krefttilfeller i Norge. Dannelsen av akrylamid har vist seg å være avhengig av råvarer og sammensetning av produktene. Ulike forskningsgrupper har vist at akrylamid dannes ved at aminosyren asparagin reagerer med reduserende sukker ved oppvarming. For poteter betyr dette at potetsorter, dyrkings- og lagringsbetingelser vil virke inn på akrylamidnivåene, i tillegg til produksjonsprosessen. Kilde: Mattilisynet
Annonse
Annonse