Svalbard Globale frøhvelv

Svalbard Globale frøhvelv er etablert og eid av Norge. Den operative driften er basert på et partnerskap mellom Landbruks- og matdepartementet, Crop Trust og Nordisk genressurssenter (NordGen). Foto: Ricardo Gangale / Svalbard Global Seed Vault 

Verdens største reservedeponi for frø fyller 15 år

Publisert: 28. februar 2023 kl 15.07
Oppdatert: 28. februar 2023 kl 21.14

­Fire av disse genbankene deponerte frø for første gang på Svalbard: Benin, Nord Makedonia, Albania og Kroatia.

Etter dagens deponering er det nå 1,2 millioner frøprøver fra 100 genbanker fra alle kontinenter i verden som er lagret i Svalbard Globale frøhvelv. Den totale kapasiteten er på 4,5 millioner frøprøver, opplyser Landbruks- og matdepartementet.

Av stor betydning for matsikkerheten

For å sikre at de nye frøene ble trygt deponert, hadde Borch invitert alle 15-åringene som bor i Longyearbyen til å hjelpe til med deponeringene under 15-årsjubiléet.

– Dette er ingen symbolsk handling, men en arv og en oppgave av stor betydning for verdens matsikkerhet som vi gir videre til unge og kommende generasjoner, sier Borch.

Fakta om Svalbard Globale frøhvelv

  • Svalbard Globale frøhvelv er det største sikkerhetsreservelageret for verdens avlingsmangfold med mer enn 1 million frø som ligger lagret i frøhallene 130 meter inn i fjellsiden.
  • Frøhvelvet ligger 78 grader nord for ekvator, og tilbyr genbanker vederlagsfritt optimale lagringsforhold for sikkerhetsduplikater.
  • Frøhvelvet er etablert og eid av Norge, og drives i et samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet, Nordisk Genressurssenter (NordGen) og den internasjonale organisasjonen Crop Trust.

Verdens største sikre deponi

Svalbard Globale frøhvelv, som ligger 78 grader nord for ekvator, er verdens største sikre reservedeponi, og lagrer kopier av frøprøver fra nesten alle land i verden. Frøhvelvet kjøles kunstig ned til minus 18 grader, og tele og massivt fjell sørger for at frøprøvene forblir frosne selv om strømforsyningen periodevis skulle bli ustabil, forklarer Landbruks- og matdepartementet.

Frøhvelvet er det avgjørende sisteleddet i forsikringen av verdens matforsyning. Den lagrer den største globale sikkerhetsreserven av frø til mat- og fôrvekster. Disse frøprøvene representerer mer enn 5.000 arter, skriver departementet i en pressemelding.

Har bevist sin verdi

Frøhvelvet har allerede bevist sin verdi, mener departementet. Det internasjonale senteret for landbruksforskning i tørre områder (ICARDA) lagret opprinnelig frøsamlingen sin i Aleppo i Syria. Nå er frøsamlingen gjenopprettet i Marokko og Libanon – ved hjelp av reservefrø som tidligere var blitt deponert i frøhvelvet.

Å rekonstruere disse samlingene, hadde ikke vært mulig uten kopier fra frølageret på Svalbard.

Noe sikkert i en usikker verden

– Svalbard Globale frøhvelv tilbyr en langsiktig sikkerhetsforanstaltning i en verden hvor naturgitte katastrofer som jordskjelv og flom, menneskeskapte handlinger som krig og konflikter og uheldige situasjoner som langsiktig strømbrudd, vil ramme plantemangfoldet og dermed framtidas landbruk, sa hun under dagens frødeponering.

Saken fortsetter under annonsen

 

 

Ledige stillinger – Dagligvarejobb