Priser 2023

Forside nederst: (m15) kr 8 500,-
Oppslag/dobbeltside: (522x365mm) kr 29 900,-
Helside: (m55) kr 16 900,-
Bakside: (m55) kr 19 900,-
½ side liggende: (m35b) kr 11 500,-

Servicehandelen er en avis om og for KBS-næringen i Norge. Avisen utgis på oppdrag fra Virke Servicehandel.

For mere info eller spesifikasjoner, se nederst på siden.

Spesifikasjoner

Servicehandelen følger standard
modulsystem for tabloidaviser

Satsflate: 246 × 365 mm
Filtyper: PDF, eps, ai
ICC profil: Iso newspaper
Maks fargemetning: 240%

Utgivelser 2023

7/2
13/6
5/9
7/11

Distribusjon: Servicehandelen distribueres som innstikk med Dagligvarehandelen til alle dagligvareforretninger, kiosker og bensinstasjoner og deres respektive kjedekontorer, samt abonnenter i alle ledd i dagligvarebransjen.

Viktig informasjon

Send filer til oss:
Ferdige filer sendes til mat@dagligvarehandelen.no med nils@dagligvarehandelen.no på kopi, og merkes med annonsør og innrykksdato.

Materiellfrist: 7 dager før utgivelsessdato
Avbestillingsfrist: 12 dager før utgivelsessdato

Kontakt oss for annonsering:
Nils W. Sørensen,
tlf: 909 22 470
e-post: nils@dagligvarehandelen.no

Generelle betingelser:
Servicehandelen forbeholder seg retten til å ikke publisere annonser som er åpenbart lovstridige, uriktige, villedende, eller som strider mot moralske normer og etiske krav. Annonser av redaksjonell karakter skal tydelig merkes som annonse. Annonsebestiller er selv ansvarlig for at levert materiell er i henhold til våre tekniske spesifikasjoner. Servicehandelen er uten ansvar for feil i materiell mottatt fra annonsør, reklamebyrå eller annen formidler.