Annonseinformasjon internett 2019

Annonseinformasjon internett 2019

Annonsepriser og formater på nettsiden (per uke):

1. Toppbanner *      980 x 150 piksler (desktop)     

                                300 x 250 piksler (mobil)

 

 

 

kr 6.750, -

2. Artikkelboard forside *       300 x 250 piksler kr. 3.300, -
3. Skyskraper *                      160 x 600 piksler, sticky kr. 4.100, -

4. Artikkelboard artikkelside * 300 x 250 piksler

* Basert på 50% visning

Skyskraper vises IKKE på mobilen

 

kr. 5.650, -

 

 

Annonseformater: Gif, Flash, Jpg Png og Html.

URL som annonsen skal kobles til må være vedlagt.

  

Annonsepriser og format på nyhetsbrevet (per uke):

1-4   4 plasseringer        560 x 150 piksler                     

I vår nyhetsbrev har du plassering alene om ikke annet er avtalt.

 Kr. 6.900, -