Annonseinformasjon internett 2019

Annonsepriser og formater på nettsiden (per uke):

1. Toppbanner *      980 x 150 piksler (desktop)     

                                300 x 250 piksler (mobil)

 

 

 

kr 6.750, -

 

 

2. Nettboard *          580 x 400 piksler (desktop)

                                300 x 250 piksler (mobil)

 kr. 5,650, -
3. Artikkelboard forside *       300 x 250 piksler kr. 3.300, -
4. Skyskraper *                      220 x 500 piksler kr. 4.100, -

5. Artikkelboard artikkelside * 300 x 250 piksler

* Basert på 50% visning

Skyskraper vises IKKE på mobilen

 

kr. 3.300, -

 

 

Annonseformater: Gif, Flash, Jpg Png og Html.

URL som annonsen skal kobles til må være vedlagt.

  

Annonsepriser og format på nyhetsbrevet (per uke):

1-4   4 plasseringer        560 x 150 piksler                     

I vår nyhetsbrev har du plassering alene om ikke annet er avtalt.

 Kr. 6.900, -