Annonseinformasjon internett 2021

Annonsepriser og formater på nettsiden (per uke):

1. Toppbanner *               980 x 150 piksler (desktop)     
                                          
300 x 250 piksler (mobil)

 

 


kr 6.900, -

2. Artikkelboard forside *         300 x 250 piksler   kr. 3.900, -
3. Skyskraper *                          160 x 600 piksler, sticky   kr. 4.900, -

4. Artikkelboard artikkelside * 300 x 250 piksler

* Basert på 50% visning

Skyskraper vises IKKE på mobilen

 

kr. 5.900, -

 

 

Annonseformater: Gif, Flash, Jpg Png og Html.

URL som annonsen skal kobles til må være vedlagt.

   

Annonsepriser og format på nyhetsbrevet (per uke):

1-4   4 plasseringer        560 x 150 piksler                     

I vårt nyhetsbrev har du plassering alene om ikke annet er avtalt.

Kr. 7.900, -