Annonse
Leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har personlig erfaring med hvorfor det er viktig med bedre velferdsgoder for bøndene. Her er hun fotografert på en gård i Maridalen i Oslo, men hjemme på Finnskogen har hun gård med sau, geit, griser, høner og 3.000 dekar skog. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Bøndene vil ha velferdsgoder på lik linje med andre

(NTB-Gunnhild Hokholt Bjerve): Da lederen i Småbrukarlaget  fikk kreft, måtte hun bruke sparepenger på vikar i fjøset. I årets jordbruksoppgjør krever Merete Furuberg bedre velferd for bøndene.

– Bønder skal ha velferdsordninger på linje med andre i samfunnet, konstaterer lederen i Norges Bonde- og Småbrukarlag.

Det er viktig både for bondens helse og for dyrevelferden, påpeker hun.

Annonse
Annonse