Annonse

Råd anbefaler å redusere torskekvoten med 100.000 tonn

(NTB): Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) anbefaler at torskekvoten i Barentshavet reduseres med 100.000 tonn.

De siste årene har kvotene for nordøstarktisk torsk ligget på et rekordhøyt nivå. I 2013 kunne det fiskes inntil 1 million tonn, og kvotene har holdt seg på omtrent dette nivået fram til nå. Kvoten for i år er på 775.000 tonn.

Nå ønsker ICES å redusere kvoten til litt under 675.000 tonn.

Annonse
Annonse