Annonse
Virke mener det er fare på ferde i norsk økonomi og viser til at næringslivet ikke leverer produktivitetsveksten Perspektivmeldingen 2017 la opp til. Her hovedorganisasjonens administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Virke bekymret for veksten i kommuneøkonomien

– Veksten går ned fordi vi ikke klarer å omstille oss raskt nok og være innovative for å skape vekst. Velferdsstaten er truet slik utviklingen er nå. Vi er svært bekymret for dette, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke. 

Hvis handels- og tjenestenæringen klarer å løfte seg tilbake til veksttakten fra 1990-tallet, vil det gi oss 7.200 milliarder kroner mer å rutte med fram til 2040, ifølge hovedorganisasjonen.

Virke oppfordrer landets ordførere til å ta grep for å få norske virksomheter til å vokse.

Annonse
Annonse