Annonse
Illustrasjonsfoto

Uro i Circle K

(SAKEN ER OPPDATERT – SE ENDRINGER NEDERST I ARTIKKELEN)

Årets forhandlerundersøkelse, som tar temperaturen på forholdet mellom dem som driver bensinstasjonene og kjedene deres, har aldri vist så store svingninger fra ett år til det neste som nå.

Store omstillinger

Fra en klar sisteplass har Esso rykket to plasser opp på listen fra i fjor. Bak seg har de YX 7-Eleven og Circle K. Sistnevnte har tradisjonelt fått svært høy score og gode tilbakemeldinger fra stasjonene sine. Nå legger kjeden plutselig beslag på jumboplassen.

Ifølge Bastian Lie-Nielsen i KMC, som gjennomfører undersøkelsen for Virke KBS, skyldes så store endringer typisk at det pågår en større omstilling i de aktuelle kjedene. Det stemmer bra i Circle Ks tilfelle.

De har flagget at flere franchisedrevne stasjoner i fremtiden skal drives av kjeden selv. Dermed venter mange franchisetagere på beskjed om hva som skjer med deres stasjon, og eventuelt hvilke nye kontrakter de får. Det tærer på både tillit og tålmodighet, noe som altså slår ut i full blomst i årets forhandlerundersøkelse fra Virke KBS.

– Med dette bakteppet kommer kanskje ikke resultatene som en stor overraskelse?

– Nei, med bakgrunn i hvor vi står i prosessen, er ikke dette overraskende erkjenner salgsdirektør Ronny Fiskarstrand i Circle K.

– Vi står som bransje oppe i et enormt skifte, med nye energiformer og bransjeglidning. Dette innebærer at vi må ta grep for å sikre at franchisetakere og kjeden har et fremtidsrettet og godt grunnlag for vekst fremover. Undersøkelsen bærer preg av at vi nå står midt i prosessen der vi ser på disse elementene, og at vi er ikke helt ferdige, sier Fiskarstrand.

Krevende situasjon

– Hva skal dere gjøre for å gjenreise tilliten?

– Dette er en krevende situasjon for franchisetakerne og det har vi selvsagt stor respekt for. Det viktigste nå er at prosessen går som den skal, og så skal vi være gode til å informere underveis. Vi skal ha en god dialog, og jobber for en så god og ryddig prosess som mulig, sier salgsdirektøren, som understreker at Circle K fortsatt være betydelig større på franchise enn på egen drift også i fremtiden.

Ambisjonen er å ha kontrakten klar på denne siden av nyttår.

Best på topp

Med unntak av Esso, som for første gang på mange år ikke ligger på bunnen av listen, er det få kjeder som som hilste resultatene fra årets undersøkelse med hurrarop. Samtlige har tilbakegang fra året før, noe som tilskrives de turbulente tidene KBS-bransjen er inne i. Mest grunn til å smile har Best stasjon, som er tilbake på toppen i forhandleundersøkelsen. Her er kjøpmennene mest fornøyd med jobben kjedekontoret gjør for dem, og selv om også Best har gått litt tilbake, er tilbakemeldingene jevnt over svært gode.

Også i YX og Shell er stasjonsfolket jevnt over fornøyde med kjedene sine.

ENDRINGER:

I den opprinnelige teksten skrev vi at det var uro både i YX og Circle K. YX-sjef Thor Kristian Korsvold måtte dermed svare for resultater som ikke hadde rot i virkeligheten. Tirsdag ettermiddag ble det klart at KMC har stokket om på rangeringen av YX og YX 7-Eleven. YX gjør det dermed fortsatt svært godt i undersøkelsen, selv om de i likhet med øvrige kjeder går noe tilbake.

Annonse
Annonse