Annonse
En omfattende studie fra 2017 gir indikasjoner på at høyt og langvarig forbruk av svensk snus reduserer risikoen for å utvikle Parkinsons.

Snus mot Parkinsons

Folkehelseinstituttets ferske rapport «Helserisiko ved snusbruk» handler i hovedsak om mulige negative helseeffekter. Men på ett enkelt område kan snuserne ha en helsefordel: De kan være mindre disponert for å få Parkinsons sykdom.

FHI viser til en omfattende studie fra 2017 der man utførte en samleanalyse der de vurderte sammenhengen mellom bruk av snus og risikoen for å utvikle Parkinsons sykdom. I studien ble hele ble 348 601 svenske menn inkludert, og resultatene for de justerte analysene viste at personer som brukte snus men som aldri hadde røykt, hadde lavere risiko for Parkinsons sykdom sammenlignet med de som aldri hadde brukt snus.

I tillegg ser det ut som resultatene antyder en dose-respons-sammenheng mellom snusbruk og risikoen for Parkinsons sykdom, siden de som hadde moderat til høyt forbruk og langtidsbruk mer enn 20 år hadde de laveste risiko-estimatene for å få Parkinsons sykdom.

FHI understreker at det er usikkerhet knyttet til funnene, men likevel tilstrekkelig dokumentert til å anta at det kan være en sammeheng mellom snusbruk og redusert risiko for å utvikle Parkinsons.

 

 

Annonse
Annonse