Annonse

Endringer i Orklas konsernledelse

Endringene skjer med virkning fra 1. november 2019. Det nye forretningsområdet vil ha to deler:

  • Consumer Investments bestående av Care Development Portfolio (Orkla House Care, Lilleborg og Pierre Robert), Kotipizza og Gorm’s
  • Industrial and Financial Investments bestående av Hydro Power, Eiendom, Venture og Orklas minoritetsandel i Jotun.

Orkla vil bestå av fem forretningsområder: Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Food Ingredients, Orkla Care og Orkla Consumer & Financial Investments.

Annonse
Annonse